Oszczędzanie energii

Optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej realizujemy poprzez:

  » Identyfikację kosztów – pomiary i analiza parametrów sieci, archiwizację zebranych danych. Dogłębna analiza danych archiwalnych
   prowadzi do późniejszej optymalizacji kosztów w Państwa Zakładzie.

  » Ograniczenie kosztów zużycia energii prowadzone jest na wielu płaszczyznach (w oparciu o pomiary parametrów sieci oraz wizję
   lokalną zakładu):
    →  zmiana sprzedawcy energii
    →  dobór taryf pod potrzeby zakładu
    →  korekta współczynnika mocy (tg φ) połączona z poprawą parametrów sieci (wyższe harmoniczne)
    →  optymalny dobór mocy zamówionej
    →  sugestie techniczno-organizacyjne