Pomiary i analiza parametrów sieci

Wykonujemy:

  » pomiary jakości energii dostarczanej i w sieciach wewnątrzzakładowych;
  » wyznaczanie profilów mocy;
  » pomiary dla właściwego dobrania kompensatorów;
  » pomiary w celu usunięcia przyczyn powtarzających się awarii urządzeń

Do pomiarów i analizy parametrów sieci używamy specjalistycznych, nowoczesnych analizatorów (klasy A) firmy SONEL. Pozwalają one na wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującą normą PN-EN50160 .Po wykonaniu pomiarów (zazwyczaj 2dni -7 dni) generujemy raport określający:

  » jakość energii elektrycznej dostarczanej do Państwa przedsiębiorstwa;
  » jakość energii elektrycznej wewnątrz zakładu;
  » metodę optymalizacji zużycia energii w zakładzie;
  » przyczyny występowania powtarzających się awarii zakładzie;
  » nieprawidłową pracę urządzeń, które wprowadzają zakłócenia do sieci;
  » zagrożenia jakie mogą występować w sieci (przepięcia, odkształcenia, zapady itd.).

Badamy między innymi:

  » napięcia fazowe i międzyfazowe;
  » prądy we wszystkich fazach;
  » moc: czynną, bierną, pozorną (w poszczególnych fazach i sumaryczną);
  » współczynnik mocy: tg Φ, Power Factor (PF) i Distortion Power Factor (DPF);
  » współczynnik odkształcenia – THDu, THDi;
  » udział harmonicznych prądu i napięcia do 50-tej;
  » współczynnik migotania światła Pst i Plt;
  » częstotliwość napięcia.

Każdy raport jest przygotowywany specjalnie pod wymagania klienta.